πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Make your own website !!


Web pages are written in HTML. A web page is similar in structure to a news article or a word document. The page usually starts with a main heading, followed by a couple paragraphs, and perhaps a few images and subheadings to further organize the article.
The difference is that a web page uses HTML elements to describe each piece of content so that the web browser knows what a heading is and where a paragraph starts and ends.
HTML elements are the building blocks of web pages. The Airbnb home page is actually made up of a collection of HTML elements, outlined below. 

http://www.codecademy.com/skills/prototyping/contents/prototyping-html#html-a

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου