πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

A home for everything from films, games, and music to art, design, and technology.Kickstarter is a new way to fund creative projects.
We’re a home for everything from films, games, and music to art, design, and technology. Kickstarter is full of projects, big and small, that are brought to life through the direct support of people like you. Since our launch in 2009, more than 3.9 million people have pledged over $575 million, funding more than 39,000 creative projects. Thousands of creative projects are raising funds on Kickstarter right now.
Each project is independently created.
The filmmakers, musicians, artists, and designers you see on Kickstarter have complete control over and responsibility for their projects. Kickstarter is a platform and a resource; we’re not involved in the development of the projects themselves. Anyone can launch a project on Kickstarter as long as it meets our guidelines.
Together, creators and backers make projects happen.
Project creators set a funding goal and deadline. If people like a project, they can pledge money to make it happen. Funding on Kickstarter is all-or-nothing — projects must reach their funding goals to receive any money. All-or-nothing funding might seem scary, but it’s amazingly effective in creating momentum and rallying people around an idea. To date, an impressive 44% of projects have reached their funding goals.
http://www.kickstarter.com/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου