πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤ0 ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ!!!!


Our Mission

Demand Progress works to win progressive policy changes for ordinary people through organizing, and grassroots lobbying. In particular, we tend to focus on issues of civil liberties, civil rights, and government reform.
We run online campaigns to rally people to take action on the news that affects them — by contacting Congress and other leaders, funding pressure tactics, and spreading the word in their own communities.
We work in Washington to provide an advocate for the public in all the back-room decisions that affect our lives.

But we can’t do it without your help — can you join us today?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου