πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Αγορές με επιστροφή μέρους ΦΠΑ.!


Κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε φόρο επί των πωλήσεωνπου είναι γνωστή ως ΦΠΑ. Αυτό το ΦΠΑ που ήδη περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης και το ποσοστό του ποικίλλει από τη μια χώρα στην άλλη.Σύμφωνα με το νόμο, το Tax Free Shopping επιτρέπει στους αγοραστές που δεν διαμένουν στη χώρα σας (τουρίστες, για παράδειγμα) να ζητήσουνεπιστροφή του ΦΠΑ που καταβλήθηκεγια τα προϊόντα που αγόρασε. Ωστόσο, ο τουρίστας πρέπει να αποδείξειότι εξαγάγει τα εμπορεύματα από τη χώρα όπου αγόρασε, π.χ. να πάρει τα προιόντα μαζί του στην μόνιμη κατοικία του.

http://www.premiertaxfree.com/el/index.php/merchant/tax_free_shopping/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου