πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Οριστικοποίηση του HTML 5 προτύπου το 2014, παρουσίαση του HTML 5.1 το 2016
Ο οργανισμός World Wide Web Consortium (W3C) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προτύπων του Internet ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών του HTML 5 το 2014, ενώ στο τέλος του 2016 θα παρουσιαστεί ο διάδοχός του, το HTML 5.1.
Μέχρι το τέλος του 2012 θα ανακοινωθούν τα υποψήφια τελικά χαρακτηριστικά του HTML 5, τα οποία θα περιλαμβάνουν μόνο σταθερές και δοκιμασμένες δυνατότητες, ενώ οτιδήποτε μη σταθερό θα απορριφθεί. Έχει αποφασιστεί ότι όλες οι δυνατότητες που θα απορριφθούν στην έκδοση 5, θα ενσωματωθούν στην έκδοση 5.1. Ακόμη γνωρίζουμε ότι το δημοφιλές πρότυπο θα συνεχίσει να εξελίσσεται με τις εκδόσεις 5.2, 5.3, κοκ. Oι νέες εκδόσεις του προτύπου θα περιλαμβάνουν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, σίγουρα όμως όχι σε τόσο μεγάλη έκταση όπως έγινε με την παρουσίαση του HTML 5.

Η προτυποποίηση του HTML 5 έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας για αρκετούς προγραμματιστές, καθώς έπρεπε να διευθετηθούν πολλαπλές απόψεις για διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη και σήμερα ορισμένες αντιρρήσεις σχετικά με την τελευταία ανακοίνωση που οριστικοποιεί τις διαδικασίες προτυποποίησης του HTML 5.

 Site: arstechnica.com