ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2011
 
Ευχαριστούμε όλα τα συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή για την 7η R. S. K.
Το έργο μας για μια ακόμα φορά θα είναι δύσκολο, διαπιστώνουμε με χαρά ότι
τα συγκροτήματα είναι εξαιρετικά και καλύπτουν όλες τις τάσεις της σύγχρονης
μουσικής σκηνής. Το line up θα εξαρτηθεί κατά μεγάλο βαθμό από τις συμμετοχές
των Κορινθιακών συγκροτημάτων και με κάποιες προϋποθέσεις
Σύντομα θα ανακοινωθεί το line up της 7ης R. S. νωρίτερα θα έχουν ενημερωθεί τα
συγκροτήματα που θα λάβουν μέρος.
Ευχαριστούμε όλους σας, για την ανταπόκριση.

Α. Μ. Κ. Ε. ROCK ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.