πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ......

KOΛΕΚΤΙΒΑ ΚΥΨΕΛΗ


H ΚΥΨΕΛΗ είναι μια εργασιακή κολεκτίβα που έχει ως στόχο μέσα από τις δραστηριότητες της:
  • να  αναδείξει τις ιδέες και τις πρακτικές ενός  αυτοοργανωμένου τρόπου ζωής βασισμένου σε σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας.
  • να στηρίξει τη δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας,  μέσα από τις οποίες θα επαναπροσδιορίζεται η σχέση παραγωγού-καταναλωτή σε μια βάση εμπιστοσύνης και διαφάνειας,  παρακάμπτοντας οποιαδήποτε διαμεσολάβηση.
  • να ενημερώσει και να ανοίξει  περισσότερο το διάλογο πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά-οικολογικά ζητήματα.
  • να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων  που αφορούν στην κάλυψη των  βασικών αναγκών, για ένα μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας στην καθημερινή μας ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση μιας οικολογικής γιορτής σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας, η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση και πώληση  προϊόντων, ενημερωτικές συζητήσεις, προβολές, δραστηριότητες για παιδιά και πρακτικά εργαστήρια, μέσα από τα οποία, χειροτέχνες και μεταποιητές θα μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Στόχος μας είναι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις  να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε επαφή με τις αξίες ενός άλλου κόσμου, συνεργατικού, αλληλέγγυου και βιώσιμου δίνοντας έμφαση:
  • στη χρήση αειφορικών καλλιεργητικών πρακτικών( φυσική, βιολογική, βιοδυναμική, ομοιοδυναμική καλλιέργεια, απορρίπτοντας το βιομηχανικό μοντέλο που απαιτεί τεράστιες εισροές σε ενέργεια και φυσικούς πόρους.
  • τη διατήρηση και τη διάδοση ντόπιων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων, ενάντια στην κυριαρχία της βιοτεχνολογίας πάνω στο γενετικό υλικό.
  • στην αυτοδιαχείριση των βασικών αναγκών χρησιμοποιώντας φυσικούς τρόπους δόμησης, ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας, ενδιάμεση τεχνολογία και φυσικές μεθόδους θεραπείας.
  • στην  υποστήριξη και προώθηση παραγωγών, οικοτεχνιών  και μικρών μονάδων  που δραστηριοποιούνται σε τοπική κλίμακα.
  • στον καθορισμό δίκαιων τιμών τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον καταναλωτή.
  • στην ανάπτυξη αντιστάσεων απέναντι στο υπερκαταναλωτικό μοντέλο ζωής και στον επαναπροσδιορισμό  των αναγκών σε μία βιώσιμη και ηθική βάση έτσι ώστε  αυτές να καλύπτονται μέσα στα όρια που καθορίζονται από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στη γιορτή συμμετέχουν:
Αγρότες που χρησιμοποιούν αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές σεβόμενοι το περιβάλλον (φυσική, βιολογική, βιοδυναμική, ομοιοδυναμική καλλιέργεια).
Μεταποιητές αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν ήπιες μεθόδους κατεργασίας, σε μικρά εργαστήρια.
Χειροτέχνες που κατασκευάζουν χρηστικά αντικείμενα επεξεργαζόμενοι φυσικά υλικά με ήπιες μεθόδους.
Συλλογικότητες που ασχολούνται με ζητήματα οικολογικού περιεχομένου, με το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, με την αυτοδιαχείριση των βασικών αναγκών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου