πηγή :maga.gr

Η παρουσία των ιστολογίων στον παγκόσμιο ιστό αποτελεί μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας που υλοποιεί την έννοια της δημοσιογραφίας των πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκδημοκρατισμό της δημόσιας επικοινωνίας.

Οι φορείς της δεν είναι εργαζόμενοι στο χώρο των ΜΜΕ αλλά χρήστες του διαδικτύου που δεν έχουν επαγγελματική σχέση με την τέταρτη εξουσία.
πηγή :maga.gr

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

DealS24 - Βρείτε απίθανες προσφορές σε όλα τα προϊόντα

DealS24 - Βρείτε απίθανες προσφορές σε όλα τα προϊόντα

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ FREE ... ΑΛΛΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ....

Τα 10 καλύτερα Chrome Extensions για πιο παραγωγικό σερφάρισμα Διαβάστε περισσότερα : http://www.pcsteps.gr/tutorials/internet-tutorials/514-top-10-p


Οι επεκτάσεις είναι επιπλέον δυνατότητες και λειτουργίες που μπορείτε εύκολα να προσθέσετε στο Google Chrome. Ορισμένες φορές, μια δυνατότητα είναι πραγματικά χρήσιμη για μερικούς χρήστες, αλλά όχι για όλους. Οι επεκτάσεις σάς δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το Google Chrome με τις δυνατότητες που σας αρέσουν, διατηρώντας παράλληλα το πρόγραμμα περιήγησής σας άδειο από στοιχεία που δεν χρησιμοποιείτε.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρήσιμων επεκτάσεων:

Google Quick Scroll
Split Screen
1-ClickWeather for Chrome

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΕΡΟΧΑ...ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ...

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΛΑ ΔΩΡΕΑΝ..!!!!

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ....

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ .. ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ.!
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΑ FREE:

3D Solitaire
Δωρεάν ερασιτεχνικό πρόγραμμα κοινοχρήστων
Gigaget v1.0.0.23 - Πολύ γρήγορος download manager
Format Factory 2.50 - Μετατρέψτε τα πάντα!! (μόνο καφέ δεν κάνει!)
και αλλα πολλα....


Το dwrean.net δημιουργήθηκε με μεράκι και αγάπη για τους υπολογιστές και κυρίως για να σας κάνουμε την ζωή ποιο εύκολη, ''ψαρεύοντας'' δωρεάν προγράμματα και παιχνίδια από το χαώδης διαδίκτυο, κατηγοριοποιώντας τα ώστε να μην χρειαστεί να αναλώνετε το χρόνο σας ψάχνοντάς τα!!

Καθημερινώς ανανεώνεται η λίστα των κατηγοριών μας με διάφορα καλούδια που πιστεύουμε θα σας είναι χρήσιμα για οτιδήποτε και αν κάνετε!!

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά και χρήσιμα freeware προγράμματα, αντάξια και πολλές φορές καλύτερα από ομοειδή τους, στα οποία χρειάζεται να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εμείς προσπαθούμε για το αντίθετο!! Οτιδήποτε κατεβάζετε από αυτό το site είναι 100% νόμιμο και δωρεάν!!!

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Lessons from Sweden's Banking crisis of 1992

Αναδημοσιεύουμε απο το blog του ανωτερω συνδέσμου. Συνήθως αντιγραφουμε ή τουλαχιστον προσπαθουμε να αντιγραψουμε τις καλες προσπαθειες. Επειδή η μετάφραση της google δεν ειναι και η καλύτερη, παραθέτουμε και το ξενόγλωσο κείμενο. Διαβάστε :

By Amol Agrawal
Υπάρχει πολλή σύγκριση της κρίσης με το 1992 κρίση της Σουηδίας. There is a lot of comparison of the crisis with Sweden's 1992 crisis. Για ένα αλφαβητάρι σχετικά με την κρίση Σουηδός και τα διδάγματα δείτε αυτό . For a primer on the Swede crisis and lessons learnt see this . Πρόκειται για μια ομιλία από το Urban Bäckström, τότε Υφυπουργός Οικονομικών της Σουηδίας Υπουργείο. It is a speech by Urban Bäckström, then state secretary at Sweden's Finance Ministry. Η ομιλία δίνεται σε Kansas City Fed Συμπόσιο -1997 . The speech is given at Kansas City Fed Symposium -1997 . Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία ως εδώ καλά. There is some literature here as well.

Οι τράπεζες της Σουηδίας, επίσης, είχε λάβει τεράστια έκθεση στο real estate και των αγορών κατοικιών. Sweden's Banks also had taken huge exposure to real estate and housing markets. Οι αγορές μόλις είχε απελευθερωθεί, καθώς και. The markets had just been deregulated as well. Αυτό οδήγησε σε αύξηση του χρέους και κερδοσκοπικές φούσκες. This led to higher debt and speculative bubbles. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλότερος πληθωρισμός και ο κύκλος γύρισε. The outcome was higher inflation and the cycle turned. Τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών έγινε μη εξυπηρετούμενων και υπήρξε μια τραπεζική κρίση. The banks assets became Non performing and there was a banking crisis.

Τι έκανε η Σουηδία κάνει; What did Sweden do? Οι ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για την παροχή ρευστότητας και τη διασφάλιση της έναντι των τραπεζών. They recapitalised banks and set up a guarantee fund to provide liquidity and assurance over banks. Bäckström λέει ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σε μια διαχείριση της κρίσης: Bäckström says there are two approaches to a crisis management:

Η σουηδική τράπεζα Υποστήριξη Αρχή έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ δύο εναλλακτικών στρατηγικών. Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει την παράταση της υποβολής των ζημιών για όσο χρονικό διάστημα είναι νομικώς δυνατή και η χρήση του τρέχοντος εισοδήματος της τράπεζας για τη σταδιακή απαξίωση των ζημιογόνων περιουσιακών στοιχείων. The Swedish Bank Support Authority had to choose between two alternative strategies. The first method involves deferring the reporting of losses for as long as is legally possible and using the bank's current income for a gradual writedown of the loss-making assets. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι βοηθά στην αποφυγή της τράπεζας να εξαναγκαστούν σε μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε τιμές χαμηλότερες από μακροχρόνιες τιμές της αγοράς. One advantage of this method is that it helps to avoid the bank's being forced to massive sales of assets at prices below long-run market values. Ένα σοβαρό μειονέκτημα είναι ότι η μέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι τα προβλήματα τράπεζα μπορούν να επιλυθούν σχετικά γρήγορα? Διαφορετικά η ένωση δυσκολίες, οδηγώντας σε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, όταν τελικά υλοποιηθούν. A serious disadvantage is that the method presupposes that the bank problems can be resolved relatively quickly; otherwise the difficulties compound, leading to much greater problems when they ultimately materialize. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταξύ των αποταμιεύσεων και δανείων ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980 είναι μια τέτοια περίπτωση. The handling of problems among savings and loan institutions in the United States in the 1980s is a case in point.

Με την άλλη μέθοδο, ένα ανοικτό λογαριασμό του συνόλου των αναμενόμενων ζημιών και απομειώσεων παρουσιάζεται σε πρώιμο στάδιο. With the other method , an open account of all expected losses and writedowns is presented at an early stage. Αυτό αποσαφηνίζει την έκταση των προβλημάτων και η υποστήριξη που απαιτείται. This clarifies the extent of the problems and the support that is required. Εφόσον οι αρχές και οι τράπεζες κάνουν πιστευτό ότι πρόσθετα προβλήματα δεν έχει αποκρύψει, η διαδικασία αυτή προωθεί επίσης την εμπιστοσύνη. Provided the authorities and the banks make it credible that no additional problems have been concealed, this procedure also promotes confidence. Συνεπάγεται ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια υπερβολική αντίληψη του μεγέθους των προβλημάτων, για παράδειγμα, εάν τα ακίνητα που έχει αναλάβει σε υπερβολικά επιφυλακτικά εκτιμώμενες τιμές σε μια αγορά που είναι προσωρινά κατάθλιψη. It entails a risk of creating an exaggerated perception of the magnitude of the problems, for instance, if real estate that has been taken over at unduly cautiously estimated values in a market that is temporarily depressed.

Και ποια μέθοδος ήταν η Σουηδία ακολουθήσει; And which method did Sweden follow?

Οι σουηδικές αρχές επέλεξαν τη δεύτερη μέθοδο: γνωστοποιήσουν τις αναμενόμενες ζημίες από δάνεια και σε ρεαλιστικές τιμές τα ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. The Swedish authorities opted for the second method: disclose expected loan losses and assign realistic values to real estate and other assets.

Και ποια προσέγγιση των ΗΠΑ παρακολουθεί; And which approach has US been following? Σαφώς, η πρώτη. Clearly, the first. Δεν αγορές αναρωτιούνται κατάρρευση κάθε φορά που υπάρχει ένα μέτρο πολιτικής. no wonder markets collapse each time there is a policy measure. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία στις δηλώσεις και τις αγορές αναμένουν χειρότερο είναι να ακολουθήσει. There is no credibility in the statements and markets expect worse is to follow.

Bernanke λέει TARP θα κοστίσει πολύ λιγότερο από ό, τι USD 700 δισ. ευρώ. Bernanke says TARP will cost much lesser than USD 700 billion. Ωστόσο, οι πρόσφατες εκτιμήσεις του ΔΝΤ να πω συνολικά χάνει από τις ΗΠΑ με βάση στοιχεία του ενεργητικού είναι η μόνη 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και επιπλέον 675 δισεκατομμύρια δολάρια των κεφαλαίων θα απαιτηθεί. However, recent IMF estimates say total looses from US based assets alone is USD 1.4 trillion and further USD 675 billion of capital would be needed. Έτσι, είναι σαφές ότι έχουμε μια μεγάλη διαφορά και οι αγορές δεν πρόκειται να πιστεύουμε δράσεις πολιτικής. Νομισματοκοπείο σωστά λέει αυτά ο αριθμός δεν έχουν σημασία πια. So, clearly we have a big disparity and Markets are not going to believe policy actions. Mint rightly says these number don't matter anymore.

Ώρα να αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Time to acknowledge the problems. Διαφορετικά, πρόκειται να δείτε περισσότερα collpases να πάμε μπροστά. Otherwise, we are going to see more collpases going forward.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ , ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ !!!!!!!!!!!!!
Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική οικονομία το 1843, συγκρίνετε το με το σήμερα και θα αντιληφθείτε τι συμβαίνει στην παγκόσμια και στην ελληνική ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών, προσώπων και ονομάτων. Η σύγκριση, μόνο ανατριχίλα μπορεί να προκαλέσει. Έχουμε και λέμε:

Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων που είχε πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν είχαν πάει σε υποδομές που θα βοηθούσαν την κατεστραμένη ελληνική οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί στους εμφυλίους της επανάστασης και στα λούσα του παλατιού και των Βαυαρών συμβούλων του στέμματος. (Σας θυμίζει τίποτα;) Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν με το μισό τών συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως. Στην πραγματικότητα, με την καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς όφελος του ελληνικού λαού. (Αυτό μήπως;)

Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως δεν αποδίδουν τόσο ώστε να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για την ετήσια δόση χρήματα. Έτσι, τον Ιούνιο του 1843, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει τα παλιά. Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε κάτι συμπτώσεις...)

Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο στο χέρι, παρουσιάζονται στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίηση του. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά από έναν μήνα υπογράφουν μνημόνιο (!), σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό επιπλέον ποσό των 3,6 εκατομμυρίων δραχμών, που θα δοθούν στους δανειστές της. (Πάμε πάλι απ' την αρχή. Σας θυμίζει τίποτα;)

Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση της πορείας εφαρμογής τους, αλλά και των ποσών που εισπράττονται. (Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει...)

Για να μην πολυλογώ, σας αναφέρω τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε εφαρμογή του τότε μνημονίου. Κάθε ομοιότητα με την εποχή μας είναι εντελώς τυχαία και πέραν των προθέσεων του ιστορικού:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν.
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο σύνολο του πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες.
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ενστόλων και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια.
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της "δεκάτης", που ήταν ο φόρος για την αγροτική παραγωγή.
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου.
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα τα δημόσια έργα.
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου.
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες "εθνικές γαίες" με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης.
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ ποσού.

Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια με την εποχή μας; Είδατε που οι οικονομικές συνταγές λιτότητας είναι σαν το παλιό καλό κρασί; Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες. Κι επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε "τι πέτυχαν με όλα αυτά;", σας απαντώ: Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο διάστημα, οι ξένοι πήραν ένα μέρος των χρημάτων τους, η χώρα είδε κι έπαθε να συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά μετά από πενήντα ακριβώς χρόνια, με το "Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν" του Χαριλάου Τρικούπη το 1893. Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο του 1843, από πολλούς ιστορικούς θεωρείται μία από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε Σύνταγμα στη χώρα.

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010

Ο ΦΙΛΟΣ Ο ΜΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ.....................

Ο Φίλος μου ο Γιάννης κατα καιρούς μου στέλνει διαφορα επιτυχημένα που αξίζει να "μαθαίνουμε¨ όλοι οι φίλοι ........καμιά δεκαριά είμαστε , όχι παραπάνω!!!!!! που παρακολουθούμε αυτό το blog....... και όσοι άλλοι καλοδεχούμενοι.

Πάρτε ένα για αρχή :

¨Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει"

Aρθρο του Νίκου Δήμου


Οι άντρες είναι το ισχυρό φύλο και ζει επτά χρόνια λιγότερο από το ασθενές.
Πολύ καταπίεση...Μια ζωή ενοχές. Από πιτσιρικάδες (Βαλε το φανελάκι σου μη κρυώσεις!!!
Θες να με πεθάνεις;).

Μεχρι τι στιγμή που πεθαίνεις (Γιατί με άφησες μόνη αντρα μου;).
Ένοχοι όταν σας αγκαλιάζουμε (σας πνίγουμε). Όταν δεν σας
αγκαλιάζουμε (αδιαφορούμε).

Όταν αφήνουμε τη μαμά μας (εγώ που έδωσα τη ζωή μου για σένα!).

Όταν δεν την αφήνουμε (μα επιτέλους, άντρας είσαι εσύ;).
Όταν σας παντρευόμαστε (σου έδωσα τα καλύτερά μου χρόνια!)
Οταν δεν σας παντρευόμαστε (το ίδιο με πριν, πιο δραματικά).
Όταν σας πηδάμε (με πλάνεψες, με ζάλισες, με παρέσυρες!)
Οταν δεν σας πηδάμε (κατάλαβα - δεν μπορείς!).

Όταν είμαστε ευγενικοί (αδελφή είναι αυτός;)
Οταν δεν είμαστε (τι αγροίκος!). Και όταν στο σεξ δεν έχουν οργασμό, ποιος φταίει;
Καλά το καταλάβατε ο αντρας!!! Ένοχοι εμείς και για αυτό. Αποκλειστικά. (Δεν τα καταφέρνεις, χρυσέ μου!).

Λένε ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντρα υπάρχει μια γυναίκα. Ίσως.
Οπωσδήποτε πίσω από κάθε νευρωτικό, μαμόθρεφτο, αναποφάσιστο, ευνουχισμένο, κακομοίρη άντρα υπάρχει ΣΙΓΟΥΡΑ μια γυναίκα.

Ερευνα έχει αποδείξει πως το 85% των αποφάσεων της οικογένειας παίρνονται άμεσα ή έμμεσα από τις
γυναίκες (κυρίως έμμεσα). Πολύ καταπίεση όμως...

Και δε φτάνει που ζείτε επτά χρόνια περισσότερο από μας, είστε και προνομιούχες στον
έρωτα.

Οι γυναίκες είναι ικανές για απεριόριστο αριθμό οργασμών την
ημέρα.

Εμείς; Και το γέλιο είναι ότι όλη την ευθύνη για την ικανοποίησή τους την έχουμε εμείς!!!

Έτσι αν η κυρία είναι ανοργασμικιά, είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις δύο ώρες σαν χαμάλης
βάζοντας όλη σου την τέχνη και όταν στο τέλος δεν τελειώσει, βγαίνεις
και ο μαλάκας της υπόθεσης που δεν μπορεί να ικανοποιήσει μια γυναίκα.
Και το τραγικότερο; Μια γυναίκα δεν είναι ποτέ ανίκανη.

Ακόμα όμως και να νιώθει έτσι κανείς δεν πρόκειται να το καταλάβει. Ενώ εμάς αν δεν
υπάρχει ...επαρση σημαίας δεν μπορούμε να το κρύψουμε με τίποτα.

Λένε πως το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο είναι να κάνεις το κέφι σου και να
σε πληρώνουν για αυτό..

Υπάρχει πιο μεγάλο κέφι από τον έρωτα;

Αλλά ποιον πληρώνουν για αυτό; Όχι βέβαια τους άντρες...(ελάχιστες
εξαιρέσεις).

Δύο πράγματα μισούσα στη ζωή μου. Το στρατιωτικό και την
εργασία. Και μ' έπιανε ζάλη όταν σκεφτόμουν πως το "ασθενές" και ωραίο
φύλο δεν είχε την υποχρέωση να κάνει ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Μια στατιστική αναφέρει πως οι γυναίκες απατούν τους άντρες σε μικρότερο
ποσοστό (35% έναντι 48%).

Μια άλλη στατιστική όμως λέει πως οι γυναίκες
λένε ψέματα σε μεγαλύτερο ποσοστό (58% έναντι 22%).
'Aρα η πρώτη στατιστική είναι ψευδής κατά 58%.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Revolutionary Positive Thinking

Για όσους δεν εχετε προβλημα με τα αγγλικα σας , προτεινουμε μια ιστοσελιδα
με ενδια φέρουσες απόψεις...

ακόμα ενα free e-reading... πατωντας πανω στον τιτλο...


Revolutionary Positive Thinking actually delves into your subconscious to show you why you're not living the positive, abundant, and joyful life you deserve.

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Αναδημοσιεύουμε από τον ιστοτοπο :

Μην το πετάς... XARISETO.GR
«Μην το πετάς, χάρισε το...» Ενα site που με απώτερο σκοπό έχει την επαναχρησιμοποίηση αλλά & την αμοιβαία βοήθεια ! REUSE ΤΩΡΑ !
http://www.xariseto.gr/